Language
Niederländisch

  Modelformulier voor herroeping

  Modelformulier voor herroeping hier downloaden


  Modelformulier voor herroeping

   

   

  (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

   

  Aan

   

  HMG Benelux GmbH

  Südring 3 | 27404 Zeven, Duitsland

   

  Tel: +49 (0)4281 / 71 99 120 | Fax: +49 (0)4281 / 71 99 121 | E-Mail: info@hmg-benelux.com

   

  Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering herroep.

   

  Besteld op

   

                                                                                                                              

   

  Naam klant

   

                                                                                                                              

   

  Adres klant

   

                                                                                                                              

   

   

                                                                                                                              

   

  Handtekening (alleen wanneer u dit formulier op papier wordt ingediend)

   

   

                                                                                                                              

   

  Datum